ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα στελέχη δε καθώς και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εταιρίας διαθέτουν
πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλες εταιρίες.


Παραμετροποίηση

Στη Logistic-i (Πολίτης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.) αναλαμβάνουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές κατά παραγγελία ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Τεχνογνωσία

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών των οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων των πελατών μας.

Εμπειρία

Στον τομέα των μελετών η εταιρία μας έχει επίσης την εμπειρία και εκπονεί μελέτες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης.

Οργάνωση

Οργάνωση των αποθηκών, οργάνωση της παραγωγής αλλά και οι μεταφορές σε συνδυασμό με την διαχείριση τόσο των αγορών όσο και των πωλήσεων .

I.T. BUSINESS & FINANCIAL CONSULTING GROUP