Στη LOGISTIC-i με το έμπειρο προσωπικό μας ερχόμαστε να καλύψουμε όλες τις λογιστικές, φοροτεχνικές και οικονομοτεχνικές ανάγκες επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών .

Στον τομέα των επιχειρήσεων το διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό μας αποτελείται από επιχειρήσεις κάθε είδους, νομικής μορφής αλλά και δραστηριότητας,

Με την πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών μας , αλλά και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και επικοινωνίας με τους πελάτες, στη LOGISTIC-i προσφέρουμε υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών ακόμη και του πιο απαιτητικού πελάτη.

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν άδειες λογιστών Α κατηγορίας και διαρκώς ενημερώνονται με τις τελευταίες αλλαγές νόμων και διατάξεων προκειμένου της διασφάλισης της εγκυρότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στον τομέα των ιδιωτών , και με γνώμονα τις διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, στη LOGISTIC-i αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση κάθε είδους δήλωσης, όπως Ε1,Ε2,Ε3,Ε9, αλλά και κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση.

Ελάτε στο χώρο μας να συζητήσουμε και να δώσουμε λύση ή να διεκπεραιώσουμε κάθε φοροτεχνικό, λογιστικό και ασφαλιστικό θέμα που σας απασχολεί .