Στον τομέα της μηχανογράφησης η LOGISTIC-i έρχεται να σας λύσει τα χέρια , και να οργανώσει κάθε τμήμα της επιχείρησή σας ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Με κύριο εργαλείο την εφαρμογή της εταιρίας SOFTONE η οργάνωση και παρακολούθηση της επιχείρησής σας γίνεται απλούστερη, ευκολότερη και πιο λειτουργική.

Το Softone χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα μηχανογράφησης επιχειρήσεων σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη της εκάστοτε επιχείρησης, με εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιαστούν εργασίες και διαδικασίες πέρα από τη συνηθισμένη απλή παρακολούθηση της εμπορικής και λογιστικής δραστηριότητας της επιχείρησης, αλλά και δυνατότητα επικοινωνίας εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων από την πλειονότητα άλλων εφαρμογών.

Το πλεονέκτημά μας στη LOGISTIC-i βρίσκεται στο γεγονός πως οι συνεργάτες μας έχουν γνώσεις και εμπειρίες πολλών χρόνων που τους δίνουν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να αναλύσουν και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε τμήμα της επιχείρησης, από την οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο, έως την αποθήκη και την παραγωγή .

Με την εφαρμογή Softone ERP έχουμε μηχανογραφήσει εταιρίες παραγωγής, τεχνικές, εμπορικές , λογιστικά γραφεία , παροχής υπηρεσιών, μεταφορικές, αποθηκεύσεων και πολλές άλλες.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας στην κατασκευή εφαρμογών έχουμε δημιουργήσει εφαρμογές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών μας, είτε άμεσα συνδεδεμένες και μέσω της εφαρμογής Softone, είτε και τελείως ανεξάρτητες.

Οι συνεργάτες της εταιρίας LOGISTIC-i είναι στη διάθεση σας να επιλύσουν άμεσα και να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε μηχανογραφική απαίτηση προκύψει , χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας και παρακολούθησης των αιτημάτων σας.