Η απόκτηση ενός συστήματος ERP αποτελεί μεγάλο βήμα για την επιχείρηση. Είναι εντούτοις πολύ σημαντικό να πάρετε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πάροχό σας σε συγκεκριμένα ερωτήματα, προτού αποφασίσετε να δεσμευτείτε σε κάποια λύση.

Να προτιμήσω cloud ERP ή on-premise ERP;

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως χρησιμοποιούν το cloud σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να επιταχύνουν και να μεταμορφώσουν το business τους. Σκεφτείτε πως όλα πλέον μπορούν να γίνουν από το cloud. Το ίδιο προφανώς ισχύει και στην περίπτωση του ERP, το οποίο στην cloud εκδοχή του προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του on-premise, αφαιρώντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματα. Με λίγα λόγια cloud ERP σημαίνει αυτοματοποίηση, παραμετροποίηση, αυτόματες ενημερώσειςασφάλειαοικονομία κ.ο.κ., με μια απλή συνδρομή.

Χρειάζεται customization η λύση ERP;

Εφόσον εξαρχής, με τη βοήθεια του παρόχου σας, προχωρήσετε σε μια σωστή εκτίμηση των αναγκών σας και επιλέξετε το σωστό πακέτο, τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά. Στη συνέχεια, είναι πιθανό να χρειαστείτε επιμέρους customization, αλλά θα είναι ως επί το πλείστον διορθωτικής φύσης. Σημαντική προϋπόθεση θα είναι είναι να έχετε μια σταθερή στρατηγική κατεύθυνση, σε σχέση με τους στόχους σας και τα μέσα που διαθέτετε.

Είναι σημαντικός ο mobile σχεδιασμός για το ERP;

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην εποχή μας θεωρούν δεδομένο πως θα χρησιμοποιήσουν τα smartphones, τα tablets και γενικά mobile συσκευές στον χώρο εργασίας τους. Αυτό σημαίνει πως καλό θα είναι να ελέγξετε τις διαθέσιμες mobile ERP λύσεις με τον πάροχό σας, καθώς θα σας διευκολύνουν με πολλαπλούς τρόπους: ταχύτητα ανταπόκρισηςδυνατότητα πρόσβασης από παντού, απρόσκοπτη συνεργασία, βέλτιστη εμπειρία χρήσης, αύξηση της παραγωγικότητας κ.ο.κ. Το μόνο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή είναι εκείνο της ασφάλειας, καθότι η χρήση πολλαπλών συσκευών, μη κεντρικά ελεγχόμενων, εγείρει πρόσθετα ζητήματα στο θέμα αυτό.

Πόσο σημαντικό είναι το training;

Όπως θα σας πει και ο έμπιστος πάροχός σας, το training είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, πριν το σύστημα ξεκινήσει να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να βρείτε τρόπο να συμπεριλάβετε τους συμμετέχοντες στον έλεγχο και στην εκτίμηση του συστήματος κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, αλλά και στα ενδιάμεσα στάδια. Σε κάθε περίπτωση, το training αποτελεί μια καλή αρχή που θα εξασφαλίσει πως τα μετέπειτα στάδια υλοποίησης και λειτουργίας θα εξελιχθούν όπως πρέπει.

Ποια και πόσα features έχετε ανάγκη;

Η πλειονότητα των λύσεων ERP -ακόμα και οι πιο οικονομικές από αυτές- διαθέτει συγκεκριμένα modules. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε σε συνεργασία με τον πάροχό σας είναι ποια από αυτά τα modules έχει ανάγκη η επιχείρησή σας, αλλά και ποια μπορεί να χρειαστεί στο άμεσο μέλλον. Δεδομένου πως η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ένα σύστημα που είναι φτιαγμένο εξαρχής με στρατηγικό όραμα, περιλαμβάνοντας όλα εκείνα που καλύπτουν τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες σας.

You must be logged in to post a comment.