Εξετάσεις παραγωγικών ζώων

  • Δημιουργία δελτίου καταγραφής περιστατικού αιγοπροβάτου
  • Δημιουργία δελτίου καταγραφής περιστατικού αγελάδας
  • Δυνατότητα εισαγωγής κλινικών και λοιπών εξετάσεων, όπως και στα ζώα συντροφιάς
  • Bug fixes