Διαχείριση κλινικής παραγωγικών ζώων

  • Δημιουργία σελίδας εκτροφής
  • Παραμετροποίηση υπάρχουσας οθόνης ζώου, ώστε ανάλογα με τον τύπο ζώου να εμφανίζονται τα αντίστοιχα πεδία
  • Παραμετροποίηση υπάρχουσας οθόνης ιδιοκτήτη, ώστε ανάλογα με τον τύπο της εταιρίας (κλινική κατοικίδιων ή παραγωγικών) να εμφανίζονται τα αντίστοιχα πεδία
  • Διαχείριση ιδιοκτητών, εκτροφών και ζώων
  • Bug fixes μετά το merge με την υπάρχουσα εφαρμογή της κλινικής των ζώων συντροφιάς