Το CRM έχει να κάνει με τη διαχείριση και τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης της επιχείρησης...
Είναι αρκετοί εκείνοι που αγνοούν πως το ERP είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συνδυαστεί...
Είναι αρκετοί εκείνοι που αγνοούν πως το ERP είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συνδυαστεί...
Ηγετική θέση, πρωτοπορία, καινοτομία, εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες business software που οδηγούν σταθερά τον ψηφιακό...
Ηγετική θέση, πρωτοπορία, καινοτομία, εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες business software που οδηγούν σταθερά τον ψηφιακό...
H SoftOne Technologies, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, ανακοινώνει την ένταξη του Μάρκου Βερέμη, Διευθύνοντα...
Καθώς οι επιχειρήσεις που έχουν όραμα για το μέλλον, υιοθετούν ενεργά την mobile τεχνολογία, ξεκινώντας...
Την cloud υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne (μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia) επέλεξε η ΑΗΒ...
Οι επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, έχουν ξεκινήσει να ενσωματώνουν λύσεις mobility στη ροή εργασιών τους,...