Τη λύση Cloud ERP της SoftOne (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia) επέλεξε για τον ψηφιακό...
Τα συστήματα ERP δεν… διαρκούν για πάντα, καθώς κάποτε σταματάει η υποστήριξή τους. Έρχεται λοιπόν...
Τα συστήματα ERP δεν… διαρκούν για πάντα, καθώς κάποτε σταματάει η υποστήριξή τους. Έρχεται λοιπόν...
Τα συστήματα ERP δεν… διαρκούν για πάντα, καθώς κάποτε σταματάει η υποστήριξή τους. Έρχεται λοιπόν...
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες, αλλά και ο κατάλληλος χρόνος για να προχωρήσετε στην επένδυση...
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες, αλλά και ο κατάλληλος χρόνος για να προχωρήσετε στην επένδυση...
Είτε είστε ο business manager μιας επιχείρησης είτε είστε στέλεχος των πωλήσεων, θα πρέπει να...
Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον αντιληφθεί την ανάγκη απόκτησης μιας λύσης ERP, αλλά «φοβούνται»...
Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον αντιληφθεί την ανάγκη απόκτησης μιας λύσης ERP, αλλά «φοβούνται»...
Βρισκόμενες στις αρχές του έτους, κάποιες επιχειρήσεις αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά την ανανέωση ή την...