Προσθήκη νέων εξετάσεων σε κλινική ζώων συντροφιάς. Διαχείριση νοσηλείαςΕξέταση ιατρείου πόνουΕξέταση αναισθησίαςBug fixes
Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που...
Ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της πέραν των ορίων της Ελλάδας...
Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο CRM, αποτελεί «ευεργέτημα» για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ιδίως...
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του cloud ERP και με ποιους τρόπους διαφέρει από ένα on-premise...
Το EMM ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης των mobile συσκευών στο εταιρικό δίκτυο. Μπορεί στις...
Τα τελευταία χρόνια, οι δυνατότητες της AI και του Machine learning έχουν εξελιχθεί σημαντικά και...
Μπορεί το cloud να προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μία επιχείρηση...
Μπορεί το cloud να προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μία επιχείρηση...