Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του cloud ERP και με ποιους τρόπους διαφέρει από ένα on-premise...
Το EMM ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης των mobile συσκευών στο εταιρικό δίκτυο. Μπορεί στις...
Τα τελευταία χρόνια, οι δυνατότητες της AI και του Machine learning έχουν εξελιχθεί σημαντικά και...
Μπορεί το cloud να προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μία επιχείρηση...
Μπορεί το cloud να προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μία επιχείρηση...
Η διασύνδεση e-Commerce και ERP συνδυάζει την αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του e-Shop και του...
Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία κρίση που θα έχει εκτεταμένες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην...
Έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα digitalsolidarity.gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αρωγός στην προσπάθεια των μικρών επιχειρήσεων...
Οι επιδόσεις του συστήματος ERP θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την ασφάλεια της επιχείρησής σας....
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΓΕΒ) Α.Ε., ελληνική εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ και σημαντικότερος προμηθευτής...