Careers

Για τη Logistic-i ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιζε ανέκαθεν τον πιο σημαντικό ρόλο για την επαγγελματική της επιτυχία. Είμαστε συνοδοιπόροι με τους ανθρώπους μας σε μια ομάδα και με κοινό στόχο που βάζει πάνω απ’ όλα τη συνέπεια, την υπευθυνότητα και το σεβασμό για τον πελάτη, τον συνεργάτη, και την κοινωνία γενικότερα. Εάν συμμερίζεστε την φιλοσοφία μας, είστε φιλόδοξος, δυναμικός, συνεπής, και διακρίνεστε από ομαδικό πνεύμα, μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας.

Position
Location
Type
ERP Consultant
Θεσσαλονίκη, In house
Full Time

H LOGISTIC_i είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης λογισµικών ERP και WMS. Η εταιρία µας είναι η µοναδική σε όλη την Ελλάδα που συνδυάζει τα παραπάνω λογισµικά και παρέχει πλήρεις υπηρεσίες µηχανογράφησης βοηθώντας τους πελάτες µας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα τους.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Επικοινωνία με πελάτες για ανάλυση απαιτήσεων και υποστήριξη
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες εργασίες και διαδικασίες του Softone
 • Παραμετροποίηση της εφαρμογής Softone
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Logistics/ Πληροφορικής / Οικονομικών
 • Προϋπηρεσία σε θέση μηχανογράφησης ή υποστήριξης
 • Γνώση SQL Server ή βάσεων Δεδομένων
 • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος Ομάδας
 • Χρήση και εμπειρία σε εφαρμογές ERP και WMS

Οφέλη:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης , εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Ασφάλιση υγείας και ζωής
WMS Consultant
Θεσσαλονίκη, In house
Full Time

Κύρια Καθήκοντα & Ευθύνες:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και υλοποίησης σε έργα WMS/Logistics
 • Ανάλυση λειτουργιών και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη βάσει των εργαλείων WMS/Mantis Vision
 • Υποστήριξη και Εκπαίδευση

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Logistics/ Πληροφορικής / Οικονομικών
 • Προϋπηρεσία σε θέση με σχέση με Logistics
 • Γνώση SQL Server ή βάσεων Δεδομένων
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος Ομάδας
 • Χρήση και εμπειρία σε εφαρμογές ERP και WMS

Οφέλη:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης , εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Ασφάλιση υγείας και ζωής
Financial Accountant
Θεσσαλονίκη, In house
Full Time

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών και σε έργα μηχανογράφησης. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού μας, επιθυμούμε να εντάξουμε έναν/μία λογιστή/ρια. Αν διαθέτετε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ακεραιότητα, εμπειρία, γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικών και επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών της εταιρίας.

Αρμοδιότητες

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες που θα έχει είναι:

 • έλεγχος λογιστικών καταχωρίσεων
 • έλεγχος συμφωνίας εμπορικής διαχείρισης και λογιστικής
 • έλεγχος όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν για το Mydata
 • σύνταξη φορολογικών υποχρεώσεων για B’ και Γ’ επιχειρήσεις (ΦΠΑ, ΦΕΕ, ΦΜΥ, λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις)
 • σύνταξη δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Απαιτήσεις

Ο/Η λογιστής/ρια που θα στελεχώσει την εταιρία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ελληνικών λογιστικών προτύπων, διεθνών λογιστικών προτύπων, myDATA
 • γνώσεις μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας (θα εκτιμηθεί)
 • πολύ καλή γνώση χειρισμού ERP SoftOne
 • εμπειρία στην τήρηση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας
 • προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (θα εκτιμηθεί)
 • γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)
 • οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • εχεμύθεια και υπευθυνότητα
 • άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές

Η εταιρία παρέχει:

 • αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
 • ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • ευκαιρίες εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • ιδιωτική ασφάλιση
Programmer – Software Developer
Θεσσαλονίκη, In house
Full Time

Η εταιρία Lοgistic-i, πλέον ανερχόμενη στον χώρο της πληροφορικής με πελάτες κάποιες από τις σημαντικότερες εταιρίες της Βορείου Ελλάδος στον χώρο τους, ζητά να προσλάβει προγραμματιστή για τη στελέχωση του τμήματος της παραγωγής.

Περιγραφή θέσης:

Βασική ενασχόληση της συγκεκριμένης θέσης είναι ανάπτυξη custom εφαρμογών άμεσα συνδεδεμένων στις εμπορολογιστικές εφαρμογές και εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών των πελάτων της εταιρίας, η παραγωγή ανεξάρτητων εφαρμογών, αλλά και η υποστήριξη αυτών μέσω επαφής με τους πελάτες.

Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL, Oracle)
 • Καλή γνώση γλώσσας προγραμματισμού C#
 • Επιθυμητό πτυχίο Πληροφορικής
 • Επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα τήρησης deadlines
 • Υπευθυνότητα και ομαδικότητα

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Γνώσεις:

 • Javascript/typescript
 • CSS/Bootstrap
 • js
 • DevExpress/DevExtreme
 • Softone ERP
 • Mantis LVision
 • Html/Xml
 • React
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η εταιρία Logistic-i παρέχει πλήρη απασχόληση με ασφάλιση και ένσημα, δυνατότητα ανέλιξης, καθώς και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Σημαντική παράμετρος για τη διατήρηση της συνεργασίας είναι η εποικοδομητική επιμόρφωση του στελέχους μέσα από υλικό που παρέχει η εταιρία και η επιτυχής συμμετοχή στις πιστοποιήσεις των συνεργαζόμενων εταιριών της.