Λογιστικές ή
Οικονοµικές Υπηρεσίες

Τεχνογνωσία, εμπειρία, ευελιξία και διαρκής ενημέρωση στις οικονομικές - λογιστικές υπηρεσίες

Προκειµένου να καλύψουµε τις λογιστικές και οικονοµοτεχνικές ανάγκες σας, διαθέτουµε στελέχη µε άδειες λογιστή Α’ τάξης και προϋπηρεσία σε οικονοµικές διευθύνσεις σηµαντικών εταιριών. Επιπλέον συνεργαζόµαστε µε οικονοµικούς αναλυτές, χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους και ορκωτούς λογιστές, έτσι ώστε να διαθέτουµε την ικανότητα να πλαισιώσουµε όλες τις ανάγκες του λογιστηρίου και της οικονοµικής διεύθυνσης, κάθε µορφής και µεγέθους επιχείρησης. Παρέχουµε έτσι τη δυνατότητα εξολοκλήρου ή επιµέρους ανάληψης των λογιστικών, αλλά και την πλήρη ή µερική επίβλεψη των εργασιών ενός λογιστηρίου.

Η LOGISTIC_i µπορεί να παρέχει υπηρεσίες παράλληλα και επικουρικά µε την λειτουργία του λογιστηρίου και της οικονοµικής διεύθυνσης, όπως :

Τήρηση λογιστικών βιβλίων
Κοστολόγηση παραγωγής
Μισθοδοσία
Φορολογικό σχεδιασµό
Φορολογικές δηλώσεις
Έκδοση µισθοδοσίας
Οργάνωση cash flow
Διαχείριση πιστώσεων

Ανακαλύψτε την
επιχείρησή σας

Αφήστε μας να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητές μας. Είναι δωρεάν!