Mantis
WMS VISION

Προγραμματισμός, αυτοματοποίηση και
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Το Logistic Vision Suite, είναι η Ελληνική απάντηση για μια ολοκληρωμένη state-of-the-art οικογένεια προϊόντων λογισμικού για τον προγραμματισμό, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία ενσωματώνει καθιερωμένες πρακτικές οργάνωσης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κορυφαίων πολυεθνικών και Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του Logistics Vision Suite επιτρέπει την εύκολη και ολοκληρωμένη διασύνδεσή του με συμπληρωματικά πληροφοριακά συστήματα ERP & MRP. Το Logistics Vision Suite είναι μία δομημένη και ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

01
Warehouse Vision

Ένα σύστημα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System – WMS) τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεί την καρδιά του LVS.

02
Warehouse Intelligence

Ένα ισχυρό εργαλείο Business Intelligence (BI) που παρέχει οπτικοποιημένες αναλύσεις δεδομένων

03
Warehouse Automation

Αποτελείται από έναν έξυπνο συνδυασμό αξιόπιστων και ανταγωνιστικών τιμολογιακά συστημάτων και τεχνολογιών που έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τη Mantis και προσφέρονται ως έτοιμες λύσεις.

04
Logistics Billing

Περιλαμβάνει τη Χρέωση Αποθήκευσης & Διανομής που αναλαμβάνει , τον υπολογισμό, την έκδοση και τη διατήρηση όλων των δεδομένων τιμολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής.

05
Traceability

Παρέχει πλήρη ανίχνευση παρτίδων από την παραλαβή μέχρι τις αποστολές παραγγελιών, καθώς και τη γενεαλογία των παρτίδων τόσο στις περιοχές αποθήκευσης όσο και στις περιοχές παραγωγής. Μπορεί να υποστηρίξει ακρίβεια ανάκλησης έως και 100%.

01

Warehouse
Vision

Για την Οργάνωση και την Αυτοματοποίηση των Κέντρων Διανομής: Το Warehouse Vision είναι ένα state-of-the-art Warehouse Management System (WMS) το οποίο διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός κέντρου διανομής όπως είναι η παραλαβή / ταυτοποίηση των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και την παραγωγή, η τοποθέτηση στα αποθηκευτικά συστήματα, η ανατροφοδοσία των θέσεων συλλογής, οι εργασίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. ανασυσκευασία, ετικετοποίηση και συναρμολόγηση), τις διαφόρου τύπου απογραφές (π.χ. γενική και κυκλική) και τέλος οι εργασίες διεκπεραίωσης των παραγγελιών (συλλογή, συσκευασία, φόρτωση και αποστολή).

Για την επίτευξη των στόχων του, το Warehouse Vision αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων (RF) και γραμμωτού κώδικα (barcode) καθώς και όπου αυτό απαιτηθεί, εξοπλισμού υψηλής αυτοματοποίησης όπως Automatic Storage & Retrieval Systems, Order Picking, Conveyors & Sorters.

 

Barcode
Management
Order Picking
& Retrieval Systems
RF
Ασύρματα Δίκτυα
Automatic
Storage
02

Warehouse
Intelligence

Εκτός από το σύνολο των πληροφορίων της αποθήκης (αναφορές και δείκτες απόδοσης) που περιλαμβάνονται στο Βασικό Σύστημα, η Mantis προσφέρει επίσης το Αναλυτικό Υπο-Προϊόν WI, το οποίο είναι ένα ισχυρό εργαλείο Business Intelligence (BI) που παρέχει οπτικοποιημένες αναλύσεις δεδομένων. Βασίζεται στην πλατφόρμα επιχειρηματικής ανάλυσης QLIK SENSE και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • LVS Data Repository: Η δημιουργία του βασίζεται στα ακατέργαστα δεδομένα της βάσης δεδομένων του Logistics Vision Suite. Ο βασικός στόχος για τη δημιουργία του LVS Data Repository είναι να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του LVS WI τη δυνατότητα να δημιουργούν , KPIs και απεικονίσεις χρησιμοποιώντας τα προεπεξεργασμένα και συγκεντρωτικά δεδομένα της βάσης δεδομένων του LVS, τα οποία βρίσκονται στο ενδιάμεσο επίπεδο, χωρίς την ανάγκη του προσωπικού του τμήματος πληροφορικής, καθιστώντας τις πληροφορίες πιο εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές. Το LVS Data Repository περιλαμβάνει τόσο ιστορική όσο και realtime ανάλυση.
 • LVS Data Analytics: Ένας κατάλογος με πάνω από 200 Διαστάσεις, 1800 Μετρήσεις, 350 Απεικονίσεις και KPIs είναι “έτοιμος για χρήση” και περιέχει:
 • Ανάλυση Αποθέματος: Αναλύσεις δεδομένων και απεικονίσεις σχετικά με το απόθεμα
 • Ανάλυση Εξερχόμενων: Αναλύσεις δεδομένων και απεικονίσεις σχετικά με το ιστορικό της διαδικασίας εκπλήρωσης παραγγελιών, καθώς και το ιστορικό δρομολόγησης και παράδοσης αποστολών.
 • Παραλαβές: Αναλύσεις δεδομένων και απεικονίσεις σχετικά με τις αναμενόμενες παραλαβές – ASNs – το ιστορικό της διαδικασίας παραλαβής, καθώς και τις μετακινήσεις μέσα στην αποθήκη.
 • Επιστροφές: Αναλύσεις δεδομένων και απεικονίσεις σχετικά με το ιστορικό της διαδικασίας παραλαβής επιστροφών, καθώς και τις μετακινήσεις μέσα στην αποθήκη.
 • Πόροι: Αναλύσεις δεδομένων και απεικονίσεις σχετικά με την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και τη χρήση του εξοπλισμού, καθώς και το ιστορικό ημερήσιων λειτουργιών της αποθήκης.
03

Warehouse
Automation

Η Mantis έχει καινοτομήσει στον αυτοματισμό αποθήκης για περισσότερα από 13 χρόνια τώρα. Ειδικά για τους αυτοματισμούς που κατευθύνονται από το φως, η Mantis έχει σχεδιάσει μια μοναδική, πλατφόρμα (LVS – WCS Lights Server) που υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες και συστήματα αυτοματισμού σε οποιαδήποτε συνδυασμό (Pick-to-Light, Sort-to-Light / Put-Walls, Smart Pick Carts). Είναι στενά ενσωματωμένη με το ενσωματωμένο LVS – Warehouse Execution System (WES) της Mantis για τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων ανακατάταξης, αναπλήρωσης, ανάκτησης, ταξινόμησης και άλλων. Πολλοί πελάτες της Mantis από διάφορες βιομηχανίες (ΤΠΕ, Φαρμακευτικά, Καπνοκαλλιέργειες, Τρόφιμα, κλπ.) απολαμβάνουν τα οφέλη αυτών των αυτοματισμών που κατευθύνονται από το φως εδώ και αρκετά χρόνια τώρα.

Ενσωμάτωση του WMS με Αυτοματισμούς Αυτόματης Μεταφοράς Υλικών (AMHS). Οι AMHS υποστηρίζονται από το WMS της Mantis μέσω του δικού της προηγμένου LVS – WCS AMHS Server από το 2013.

Τύποι AMHS που υποστηρίζονται:

 • Goods-to-Person picking με τη χρήση αυτοματοποιημένης αποθήκευσης / μεταφοράς / τεχνολογιών ρομποτικής (Shuttles, Carousels, Mini-Loads, Mobile Selves & ρομποτικής τύπου AGV, κλπ.),
 • Ταξινομητές,
 • Συστήματα γραμμής συσκευασίας,
 • Πύλες RFID,
 • Μηχανές κοπής, κλπ.
Αριστοποίηση
Αποθεμάτων
Πρόβλεψη
Ζήτησης
Κατανομή
Εμπορευμάτων
Αναπλήρωση
Αποθεμάτων
04

Logistics
Billing

Το Logistics Billing περιλαμβάνει τη Χρέωση Αποθήκευσης & Διανομής που αναλαμβάνει , τον υπολογισμό, την έκδοση και τη διατήρηση όλων των δεδομένων τιμολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής. Αυτές οι ενότητες χρησιμοποιούνται από εταιρείες 3PL/4PL και τμήματα logistics ενός επιχειρηματικού ομίλου που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως εταιρείες 3PL/4PL.

Η ενότητα Warehouse Billing αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο, τον υπολογισμό, την έκδοση και τη συντήρηση όλων των δεδομένων τιμολόγησης που αφορούν τις δραστηριότητες αποθήκευσης.

Η ενότητα Distribution Billing αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο, τον υπολογισμό, την έκδοση και τη συντήρηση όλων των δεδομένων τιμολόγησης που αφορούν τις δραστηριότητες διανομής.

05

Traceability

Η Ιχνηλασιμότητα παρέχει πλήρη ανίχνευση παρτίδων από την παραλαβή μέχρι τις αποστολές παραγγελιών, καθώς και τη γενεαλογία των παρτίδων τόσο στις περιοχές αποθήκευσης όσο και στις περιοχές παραγωγής. Μπορεί να υποστηρίξει ακρίβεια ανάκλησης έως και 100%, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας της ανίχνευσης που ο πελάτης αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στις λειτουργίες αποθήκευσης και διανομής.

Ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που υποστηρίζει την ιχνηλασιμότητα τόσο προς τα επάνω όσο και προς τα κάτω, παρέχεται από το σύστημα. Μπορεί να υποστηρίξει ακρίβεια ανάκλησης έως και 100%, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας ανίχνευσης που αποφασίζει ο πελάτης να χρησιμοποιήσει στις δραστηριότητες αποθήκευσης.

Η μεγάλη εμπειρία της Mantis στα ζητήματα της ιχνηλασιμότητας οφείλεται στον μεγάλο αριθμό των πελατών της στον τομέα τροφίμων / ποτών και γενικά των πελατών της στον τομέα των γρήγορων καταναλωτικών αγαθών (FMCG).
Γενεαλογία Παρτίδων

Η γενεαλογία παρτίδων καταγράφει την εσωτερική γενεαλογία των παρτίδων εντός της περιοχής παραγωγής ενός κέντρου διανομής. Συνοδεύει την ενότητα Παραγωγής Αποθήκης του υποσυστήματος LVS/Warehouse Value.

Ανακαλύψτε την
επιχείρησή σας

Αφήστε μας να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητές μας. Είναι δωρεάν!