BLOG

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Σεπ, 2023
SOFTONE

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να επανασχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας της μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών διαδικασιών και εργαλείων. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ευθυγραμμίστε τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού σας με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα

Ένα από τα πρώτα βήματα για μια επιτυχημένη ψηφιακή στροφή είναι η ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών σας με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Δώστε προτεραιότητα στις ψηφιακές επενδύσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένους στόχους. Χρησιμοποιήστε κριτήρια με γνώμονα τα αποτελέσματα για να καθορίσετε πού θα διαθέσετε τον προϋπολογισμό σας και σε ποια προγράμματα θα επικεντρωθείτε. Δημιουργήστε ένα ενιαίο όραμα που να αντικατοπτρίζει τις επιχειρηματικές σας προτεραιότητες.

Κάντε την οργανωτική αλλαγή βασικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η οργανωτική αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Πρόκειται για μια αλλαγή κουλτούρας με αλλαγή νοοτροπίας σε ολόκληρη την εταιρεία. Ξεκινήστε με την αξιολόγηση των εμποδίων οπτικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε στρατηγική διαχείρισης της αλλαγής με έναν ολοκληρωμένο και ενιαίο οδικό χάρτη. Λάβετε υπόψη σας ότι η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την κορυφή. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης των εργαζομένων σας.

Διατηρήστε διαφανή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα

Μια πρόσφατη έρευνα της Gartner δείχνει ότι το 65% των αποφάσεων που λαμβάνονται σήμερα είναι πιο πολύπλοκες από εκείνες των προηγούμενων ετών. Περιλαμβάνουν περισσότερες επιλογές και περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για να καταστεί δυνατή η ορθή λήψη αποφάσεων, πρέπει να διατηρείτε διαφανή επικοινωνία και να κρατάτε ανοιχτούς τους διαύλους με όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα καταστήσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις πιο αποτελεσματικές.

Δημιουργήστε ένα σταθερό σχέδιο υλοποίησης

Το όραμά σας για το ψηφιακό μέλλον πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σταθερό σχέδιο υλοποίησης. Ο τεχνολογικός οδικός χάρτης θα πρέπει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες σας και να διασφαλίζει τη συνοχή σε όλους τους τομείς. Για να προωθήσετε τη βιωσιμότητα, διαμορφώστε μια στρατηγική για την ενσωμάτωση κλιμακούμενων συστημάτων για την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, την κυβερνοασφάλεια, τις λύσεις cloud, τα analytics και άλλα.

Αξιολογήστε και προσδιορίστε εναλλακτικές λύσεις

Μπορεί η διαχείριση του προϋπολογισμού να γίνεται εσωτερικά, αλλά οι ελλείψεις σε άλλους πόρους είναι συχνά πέρα από τον έλεγχό σας. Για να μειώσετε τις στρεβλώσεις κατά τη διάρκεια της μετάβασης, σχεδιάστε μια καθορισμένη στρατηγική για την προμήθεια τεχνολογίας. Πραγματοποιήστε μια τεχνολογική αξιολόγηση για να αξιολογήσετε την υπάρχουσα τεχνολογία σας και να προσδιορίσετε νέες λύσεις ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή σας μετάβαση. Αναζητήστε εναλλακτικές λύσεις όποτε είναι δυνατόν. Συμπεριλάβετε τις ελλείψεις τεχνολογικών πόρων στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων για να μετριάσετε τα πιθανά ρίσκα.

Γεφυρώστε το χάσμα δεξιοτήτων

Αναβαθμίστε την ψηφιακή επιδεξιότητα επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού σας. Θα διασφαλίσετε ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να προσαρμοστούν στην ψηφιακή στροφή και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία στις διαδικασίες εργασίας τους. Εκτός από την κάλυψη του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων, αυτό ενδυναμώνει επίσης τους εργαζομένους σας και τους παρακινεί να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Αναδημοσίευση από https://www.softone.gr/blog/?p=20462

BLOG

Σχετικά Άρθρα

Σεπ, 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στο διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πια απλώς μια λέξη της επικαιρότητας. Η αύξηση της κερδοφορίας, η απόκτηση […]

Σεπ, 2023

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχονται αλλαγές

Σύμφωνα με επίσημες υπουργικές δηλώσεις, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καθώς και παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της από τις […]