Πολιτική Ποιότητας

Στη LOGISTIC-i δεσμευόμαστε για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και μηχανογράφησης εταιρειών με υπευθυνότητα και υψηλό βαθμό σεβασμού προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των απαιτήσεων των πελατών και του περιβάλλοντος.

Οι διαδικασίες μας είναι σταθερά προσανατολισμένες στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των πελατών μας, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με σεβασμό στους εργαζομένους μας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε στην Ομάδας Ποιότητας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους ώστε να:

  • Σχεδιάζει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος ακολουθώντας τo Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, εξασφαλίζοντας την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματική λειτουργία του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας στοχεύοντας στην αποτελεσματική εξέλιξή του.
  • Βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της, μέσω αντικειμενικών στόχων.
  • Εξασφαλίζει τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της τόσο για την προσωπική τους υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία τους, όσο και για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.
  • Λαμβάνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα και την κοινωνική ευθύνη.
  • Επενδύει στην κατάρτιση των συνεργατών της και σε πάγιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, καθώς οι συνεργάτες της αποτελούν τον κορμό της εταιρείας και η παροχή ενός λειτουργικού περιβάλλοντος συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.

Ιωάννης Πολίτης
Γενικός Διευθυντής